WEBSITE HỖ TRỢ THỰC HIỆN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

STEM LĨNH VỰC VẬT LÍ - ĐIỆN TỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 

 

Trang chủ

Liên hệ

 

 

 

Chủ đề 1. Mở đầu về Điện tử học

  Mọi thông tin góp ý, trao đổi về website, liên hệ nhóm tác giả thực hiện dự án:

   

1

Học sinh:

Nguyễn Thị Hương

Lớp:
Trường:

11A4
THPT Lê Hữu Trác

Email:

nguyenhuong24405@gmail.com

Điện thoại:

0935896559

2

Học sinh:

Nguyễn Thị Ly 

Lớp:
Trường:

11A6
THPT Lê Hữu Trác

Email:

nly080977@gmail.com

Điện thoại:

0396866691

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề 2. Lập trình viên

Chủ đề 3. Trải nghiệm sáng tạo

Chủ đề 4. Trải nghiệm “Kit” Vật lí điện tử

 

 

Số lượt truy cập: Số lượt truy cập

 

 

 

Nguyễn Thị Hương 11A4 & Nguyễn Thị Ly 11A6 - Trường THPT Lê Hữu Trác, huyện CưMgar, tỉnh Daklak