HỌC LIỆU SỐ; THÍ NGHIỆM ẢO, MÔ PHỎNG

 

Trang chủ

Liên hệ

Mục đích, yêu cầu

Kiến thức nền

Các bước thực hiện

Kết quả

Game Cân bằng

 

GAME CÂN BẰNG

- Thông qua hoạt động tương tác trên thí nghiệm ảo, thí nghiệm mô phỏng mà học sinh có thể vận dụng các lí thuyết cân bằng của một vật một cách trực quan, giúp học sinh củng cố lý thuyết và hiểu rõ hiện tượng trong thực tế.


- Có thể xác định được những yếu tố ảnh hưởng đến sự cân bằng của bập bênh và dự đoán việc thay đổi vị trí của một khối lượng trên bập bênh sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chuyển động của nó.


- Mô tả các yếu tố để xác định điều kiện cân bằng của một vật.


- Dự đoán cách thay đổi vị trí của một khối lượng trên bập bênh sẽ ảnh hưởng đến chuyển động của nó


- Sử điều kiện cân bằng của vật có trục quay cố định để tìm khối lượng của các vật thể chưa biết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công viên ván trượt

Xạ thủ 4.0

DC – Phòng thí nghiệm ảo

Sự truyền AS giữa 2 MT

 

 

Số lượt truy cập: Số lượt truy cập

 

Quay lại | Tiếp theo

 

Nguyễn Thị Hương 11A4 & Nguyễn Thị Ly 11A6 - Trường THPT Lê Hữu Trác, huyện CưMgar, tỉnh Daklak