HỌC LIỆU SỐ; THÍ NGHIỆM ẢO, MÔ PHỎNG

 

Trang chủ

Liên hệ

Mục đích, yêu cầu

Kiến thức nền

Các bước thực hiện

Kết quả

Game Cân bằng

 

XẠ THỦ 4.0

- Dự đoán các điều kiện ban đầu thay đổi như thế nào ảnh hưởng đến đường đi của đường đạn, sử dụng lý luận để giải thích các dự đoán.

- Xác định được quỹ đạo chuyển động của viên đạn với những góc bắn khác nhau.

- Biết được ảnh hưởng của không khí lên chuyển động của viên đạn.

- Có thể đối chiếu chuyển động của một viên đạn mà không có lực cản của không khí với chuyển động có lực cản của không khí.

- Có thể dự đoán được lực cản của không khí mà một vật có thể chịu tác dụng so với các vật khác.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công viên ván trượt

Xạ thủ 4.0

DC – Phòng thí nghiệm ảo

Sự truyền AS giữa 2 MT

 

 

Số lượt truy cập: Số lượt truy cập

 

Quay lại | Tiếp theo

 

Nguyễn Thị Hương 11A4 & Nguyễn Thị Ly 11A6 - Trường THPT Lê Hữu Trác, huyện CưMgar, tỉnh Daklak