HỌC LIỆU SỐ; THÍ NGHIỆM ẢO, MÔ PHỎNG

 

Trang chủ

Liên hệ

Mục đích, yêu cầu

Kiến thức nền

Các bước thực hiện

Kết quả

Game Cân bằng

 

DC - PHÒNG THÍ NGHIỆM ẢO

- Kiểm nghiệm lại những yếu tố ảnh hưởng đến cường độ dòng điện trong mạch.

- Sử dụng hiểu biết để đưa ra dự đoán về mạch điện có đèn và pin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công viên ván trượt

Xạ thủ 4.0

DC – Phòng thí nghiệm ảo

Sự truyền AS giữa 2 MT

 

 

Số lượt truy cập: Số lượt truy cập

 

Quay lại | Tiếp theo

 

Nguyễn Thị Hương 11A4 & Nguyễn Thị Ly 11A6 - Trường THPT Lê Hữu Trác, huyện CưMgar, tỉnh Daklak