HỌC LIỆU SỐ; THÍ NGHIỆM ẢO, MÔ PHỎNG

 

Trang chủ

Liên hệ

Mục đích, yêu cầu

Kiến thức nền

Các bước thực hiện

Kết quả

Game Cân bằng

 

CHỦ ĐỀ SỰ TRUYỀN SÁNG GIỮA HAI MÔI TRƯỜNG

- Nghiên cứu quy luật phản xạ và khúc xạ ánh sáng bằng các phương tiện khác nhau:

+ Mô tả hiện tượng xảy ra khi ánh sáng truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường.

+ Giải thích được sự thay đổi đường truyền của tia sáng tại mặt phân cách giữa hai môi trường.

+ Tìm được mối liên hệ giữa góc tới và góc khúc xạ.

- Xác định được điều kiện để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công viên ván trượt

Xạ thủ 4.0

DC – Phòng thí nghiệm ảo

Sự truyền AS giữa 2 MT

 

 

Số lượt truy cập: Số lượt truy cập

 

Quay lại | Tiếp theo

 

Nguyễn Thị Hương 11A4 & Nguyễn Thị Ly 11A6 - Trường THPT Lê Hữu Trác, huyện CưMgar, tỉnh Daklak