HỌC LIỆU SỐ; THÍ NGHIỆM ẢO, MÔ PHỎNG

 

Trang chủ

Liên hệ

Góc TN1

Góc TN2

Góc TN3

Game Cân bằng

 

GIỚI THIỆU

Góc trải nghiệm 1: Học liệu số; thí nghiệm ảo, mô phỏng bao gồm 5 chủ đề:

1

Game cân bằng

2

Công viên ván trượt

3

Xạ thủ 4.0

4

DC – Phòng thí nghiệm ảo

5

Sự truyền ánh sáng giữa 2 môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công viên ván trượt

Xạ thủ 4.0

DC – Phòng thí nghiệm ảo

Sự truyền AS giữa 2 MT

 

 

 

Số lượt truy cập: Số lượt truy cập

 

 

 

Nguyễn Thị Hương 11A4 & Nguyễn Thị Ly 11A6 - Trường THPT Lê Hữu Trác, huyện CưMgar, tỉnh Daklak