STEM KHOA HỌC

 

Trang chủ

Liên hệ

Mục đích, yêu cầu

Nguyên vật liệu

Các bước thực hiện

Kết quả

Máy bắn đá

 

Chúng ta có thể chế tạo được máy bắn đá mini theo 2 cách:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chế tạo tua bin điện gió

Mô hình thả trứng sống không vỡ

Ô tô chạy bằng bóng bay

Điện năng từ trái cây

Thiết bị KT độ dẫn điện của vật dụng

 

 

Số lượt truy cập: Số lượt truy cập

 

Quay lại | Tiếp theo

 

Nguyễn Thị Hương 11A4 & Nguyễn Thị Ly 11A6 - Trường THPT Lê Hữu Trác, huyện CưMgar, tỉnh Daklak