STEM KHOA HỌC

 

Trang chủ

Liên hệ

Mục đích, yêu cầu

Nguyên vật liệu

Các bước thực hiện

Kết quả

Máy bắn đá

 

Ô TÔ CHẠY BẰNG BÓNG BAY

Chế tạo ô tô chạy bằng một quả bóng bay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chế tạo tua bin điện gió

Mô hình thả trứng sống không vỡ

Ô tô chạy bằng bóng bay

Điện năng từ trái cây

Thiết bị KT độ dẫn điện của vật dụng

 

 

Số lượt truy cập: Số lượt truy cập

 

Quay lại | Tiếp theo

 

Nguyễn Thị Hương 11A4 & Nguyễn Thị Ly 11A6 - Trường THPT Lê Hữu Trác, huyện CưMgar, tỉnh Daklak