STEM KHOA HỌC

 

Trang chủ

Liên hệ

Góc TN1

Góc TN2

Góc TN3

Máy bắn đá

 

GIỚI THIỆU

 

 

 GocTN2STEMkhoahoc.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chế tạo tua bin điện gió

Mô hình thả trứng sống không vỡ

Ô tô chạy bằng bóng bay

Điện năng từ trái cây

Thiết bị KT độ dẫn điện của vật dụng

 

 

Số lượt truy cập: Số lượt truy cập

 

 

 

Nguyễn Thị Hương 11A4 & Nguyễn Thị Ly 11A6 - Trường THPT Lê Hữu Trác, huyện CưMgar, tỉnh Daklak