WEBSITE HỖ TRỢ HỌC TẬP, TÌM HIỂU VẬT LÍ - ĐIỆN TỬ

 

Trang chủ

Liên hệ

 Nội dung

Vượt qua thử thách

Chia sẻ & Thảo luận

Chủ đề 1. Mở đầu về Điện tử học

   

BÀI 4.1. ĐI-ỐT, ĐIỆN TRỞ, BIẾN TRỞ

1. Đi-ốt

- Đi-ốt bán dẫn là một loại linh kiện bán dẫn chỉ cho phép dòng điện đi qua nó theo một chiều mà không theo chiều ngược lại. 

+ Đi-ốt có hai cực (+) và (-):
+ Khi nối đi-ốt vào mạch điện theo chiều dòng điện từ cực (+) đến (-) thì đi-ốt sẽ cho dòng điện chạy qua.

+ Khi nối ngược lại theo chiều từ (-) đến (+) thì đi-ốt sẽ không cho dòng điện đi qua.

2. Điện trở

-Điện trở trên bộ Kit gồm 2 giá trị:

+ 4 điện trở 100Ω

+ 1 điện trở 10kΩ

3. Biến trở

- Biến trở là các thiết bị có điện trở thuần có thể biến đổi được theo ý muốn.

- Biến trở trên bộ Kit có thể thay đổi giá trị từ 0Ω đến 10kΩ bằng cách xoay núm trên biến trở

 

Chủ đề 2. Lập trình viên

Chủ đề 3. Trải nghiệm sáng tạo

Chủ đề 4. Trải nghiệm “Kit” Vật lí - điện tử

 

 

Số lượt truy cập: Số lượt truy cập

 

 

 

Nguyễn Thị Hương 11A4 & Nguyễn Thị Ly 11A6 - Trường THPT Lê Hữu Trác, huyện CưMgar, tỉnh Daklak