WEBSITE HỖ TRỢ HỌC TẬP, TÌM HIỂU VẬT LÍ - ĐIỆN TỬ

 

Trang chủ

Liên hệ

 Nội dung

Vượt qua thử thách

Chia sẻ & Thảo luận

Chủ đề 1. Mở đầu về Điện tử học

   

BÀI 4.3. TỤ ĐIỆN

1. Tụ điện

- Tụ điện có tác dụng ngăn cách dòng điện một chiều và cho dòng điện xoay chiều đi qua.

- Trên bộ Kit bao gồm 2 loại tụ:

+ Tụ hóa:

+ Tụ gốm:

2. Lưu ý

Khi mắc tụ hóa vào mạch điện cần chú ý mắc đúng cực, nếu mắc sai có thể gây hỏng tụ.

Chủ đề 2. Lập trình viên

Chủ đề 3. Trải nghiệm sáng tạo

Chủ đề 4. Trải nghiệm “Kit” Vật lí - điện tử

 

 

Số lượt truy cập: Số lượt truy cập

 

 

 

Nguyễn Thị Hương 11A4 & Nguyễn Thị Ly 11A6 - Trường THPT Lê Hữu Trác, huyện CưMgar, tỉnh Daklak