WEBSITE HỖ TRỢ HỌC TẬP, TÌM HIỂU VẬT LÍ - ĐIỆN TỬ

 

Trang chủ

Liên hệ

 Nội dung

Vượt qua thử thách

Chia sẻ & Thảo luận

Chủ đề 1. Mở đầu về Điện tử học

   

BÀI 4.4. CÒI, ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU

1. Còi

- Phát ra âm thanh khi có dòng điện chạy qua.

- Thay đổi cường độ âm do còi phát ra bằng cách thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu còi (có thể dùng biến trở hoặc thay đổi giá trị analog của chân cắm trên Yolo:bit)

2. Động cơ một chiều

- Quay khi có dòng điện chạy qua

- Có thể đổi chiều dòng điện để đổi hướng quay của động cơ.

Chủ đề 2. Lập trình viên

Chủ đề 3. Trải nghiệm sáng tạo

Chủ đề 4. Trải nghiệm “Kit” Vật lí - điện tử

 

 

Số lượt truy cập: Số lượt truy cập

 

 

 

Nguyễn Thị Hương 11A4 & Nguyễn Thị Ly 11A6 - Trường THPT Lê Hữu Trác, huyện CưMgar, tỉnh Daklak