WEBSITE HỖ TRỢ HỌC TẬP, TÌM HIỂU VẬT LÍ - ĐIỆN TỬ

 

Trang chủ

Liên hệ

 Nội dung

Vượt qua thử thách

Chia sẻ & Thảo luận

Chủ đề 1. Mở đầu về Điện tử học

   

BÀI 4.8. CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

- Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm trên bộ Kit DHT11 bao gồm 3 chân: VCC, SIG,GND

+ VCC : Đây là chân cấp nguồn cho cảm biến (3.3V)

+ SIG (signal) : Chân này là chân giao tiếp, dùng để giao tiếp với cảm biến.

+ GND: Chân này cấp GND cho cảm biến.

- Bộ công cụ lập trình Yolo:Bit có cung cấp sẵn thư viện để giao tiếp với cảm biến DHT11:

 

Chủ đề 2. Lập trình viên

Chủ đề 3. Trải nghiệm sáng tạo

Chủ đề 4. Trải nghiệm “Kit” Vật lí - điện tử

 

 

Số lượt truy cập: Số lượt truy cập

 

 

 

Nguyễn Thị Hương 11A4 & Nguyễn Thị Ly 11A6 - Trường THPT Lê Hữu Trác, huyện CưMgar, tỉnh Daklak