WEBSITE HỖ TRỢ HỌC TẬP, TÌM HIỂU VẬT LÍ - ĐIỆN TỬ

 

Trang chủ

Liên hệ

 Nội dung

Vượt qua thử thách

Chia sẻ & Thảo luận

Chủ đề 1. Mở đầu về Điện tử học

 

Chủ đề 1. Mở đầu về điện tử học bao gồm 6 bài học:

Bài 1.1. Điện trở
Bài 1.2. Tụ điện
Bài 1.3. Cuộn cảm
Bài 1.4. Linh kiện bán dẫn
Bài 1.5. Thiết bị cảm biến điện tử (Sensor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề 2. Lập trình viên

Chủ đề 3. Trải nghiệm sáng tạo

Chủ đề 4. Trải nghiệm “Kit” Vật lí - điện tử

 

 

Số lượt truy cập: Số lượt truy cập

 

 

 

Nguyễn Thị Hương 11A4 & Nguyễn Thị Ly 11A6 - Trường THPT Lê Hữu Trác, huyện CưMgar, tỉnh Daklak