WEBSITE HỖ TRỢ HỌC TẬP, TÌM HIỂU VẬT LÍ - ĐIỆN TỬ

 

Trang chủ

Liên hệ

 Nội dung

Vượt qua thử thách

Chia sẻ & Thảo luận

Chủ đề 1. Mở đầu về Điện tử học

 

Chủ đề 2. Lập trình viên bao gồm 8 bài học:

Bài 2.1. Giới thiệu Yolo:Bit

Bài 2.2. Hiện số, hình ảnh, tên, thông điệp trên màn hình Led
Bài 2.3. Đếm số, tính điểm trò chơi
Bài 2.4. Hiển thị nhiệt độ trong phòng theo thang nhiệt độ C, F, K
Bài 2.5. Hiển thị cường độ sáng trong phòng, thông báo ngày và đêm
Bài 2.6. Hiển thị hướng nghiêng của Yolo:Bit
Bài 2.7. Hệ màu cơ bản RGB
Bài 2.8. Phát nhạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề 2. Lập trình viên

Chủ đề 3. Trải nghiệm sáng tạo

Chủ đề 4. Trải nghiệm “Kit” Vật lí - điện tử

 

 

Số lượt truy cập: Số lượt truy cập

 

 

 

Nguyễn Thị Hương 11A4 & Nguyễn Thị Ly 11A6 - Trường THPT Lê Hữu Trác, huyện CưMgar, tỉnh Daklak