WEBSITE HỖ TRỢ HỌC TẬP, TÌM HIỂU VẬT LÍ - ĐIỆN TỬ

 

Trang chủ

Liên hệ

 Góc TN1

 Góc TN2

 Góc TN3

Chủ đề 1. Mở đầu về Điện tử học

 

GIỚI THIỆU

Website hỗ trợ học tập, tìm hiểu Vật lí điện tử bao gồm 4 chủ đề:

Trong mỗi chủ đề, bao gồm các mô-đun: Nội dung, Vượt qua thử thách, Chia sẻ và thảo luận.
+ Mô-đun “Nội dung”: Trình bày vấn đề, những kiến thức liên quan, giải pháp và kết quả thực hiện của từng bài học để HS tiếp nhận, tìm hiểu, tự học Vật lí điện tử và tiếp cận lập trình.
+ Mô-đun “Vượt qua thử thách”: HS trải qua hệ thống câu hỏi tự luận hoặc TNKQ hoặc giải quyết những nhiệm vụ mới đưa ra.
+ Mô-đun “Chia sẻ và thảo luận”: Mở rộng kiến thức, chia sẻ Code, giới thiệu cách thực hiện nhiệm vụ đặt ra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề 2. Lập trình viên

Chủ đề 3. Trải nghiệm sáng tạo

 

 

Số lượt truy cập: Số lượt truy cập

 

 

 

Nguyễn Thị Hương 11A4 & Nguyễn Thị Ly 11A6 - Trường THPT Lê Hữu Trác, huyện CưMgar, tỉnh Daklak